You are currently viewing Współpraca w zakresie procesu kształcenia

W dniu dzisiejszym został podpisana deklaracja współpracy pomiędzy Warszawską Akademią Medyczną reprezentowaną przez Rektora dr. Piotra Kuszenieruka a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim reprezentowanym przez Dyrektora Mariusza Martyniaka oraz Starostę Mińskiego Antoniego Tarczyńskiego wraz z Wicestarostą Witoldem Kikolskim.

Strony porozumienia zadeklarowały współpracę w zakresie procesu kształcenia lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, optometrystów oraz psychologów – studentów Warszawskiej Akademii Medycznej.

Intencją Stron jest również powołanie w Szpitalu Powiatowym SPZOZ w Mińsku Mazowieckim przez Warszawską Akademię Medyczną klinik:

  • Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
  • Alergologii
  • Urologii

oraz Akademickiego Centrum Robotyki Medycznej i Sztucznej Inteligencji.

Porozumienie obejmuje również udział we wspólnych projektach dydaktycznych, w zakresie badań klinicznych, kształcenia personelu oraz opieki nad pacjentem.