You are currently viewing Porody rodzinne

Szanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 26 maja, uruchomiona została możliwość odbywania porodów rodzinnych w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.

W przypadku dopuszczenia osoby towarzyszącej do porodu konieczne będzie wypełnienie z chwilą przyjęcia  do szpitala ankiety epidemiologicznej (Załącznik nr 1).

Zalecenia obowiązujących zasad znajdziecie Państwo poniżej, w których określone zostały zasady postępowania w przypadku  porodu rodzinnego w okresie pandemii COVID-19.

Wszystkie poniższe wytyczne są dla Państwa bezpieczeństwa i po to, aby móc być razem w tak ważnym momencie życia.

Algorytm postępowania w przypadku porodu rodzinnego w okresie pandemii COVID-19

26.05.2020r.

 1. Rodzącej towarzyszy tylko jedna osoba.
 2. Decyzję o czasie, od którego osoba towarzysząca może być na Sali porodowej podejmuje personel Sali porodowej.
 3. Pacjentka osobiście zawiadamia wybraną przez siebie jedną osobę, która będzie jej towarzyszyła w czasie porodu.
 4. Osoba towarzysząca wypełnia ankietę wstępnej kwalifikacji w namiocie triażowym SOR (wywiad epidemiologiczny) oraz ma wykonany pomiar temperatury ciała, saturacji i liczby oddechów.
 5. Osoby z objawami infekcji lub spełniające kryteria przypadku podejrzenia zakażenia lub podejrzenia o kontakt z zakażonym o COVID-19, w trakcie kwarantanny lub izolacji z powodu choroby zakaźnej, w tym w szczególności COVID-19 nie mogą towarzyszyć przy porodzie i nie mogą wejść do szpitala.
 6. Po wykonaniu triażu w namiocie personel SOR wskazuje drogę lub zaprowadza osobę towarzyszącą do Sali porodowej.
 7. Osoba towarzysząca musi być ubrana w środki ochrony osobistej: fartuch nabywa w automacie (przy wejściu głównym do szpitala), maskę chirurgiczną i rękawice otrzymuje od personelu Sali porodowej.
 8. W przedsionku sali porodowego osoba towarzysząca dezynfekuje ręce pod nadzorem personelu medycznego i zakłada fartuch, maskę i rękawice ochronne, których nie zdejmuje przez cały czas pobytu w Sali porodowej.
 9. W Sali porodowej osoba towarzysząca zachowuje się zgodnie z poleceniami osoby prowadzącej poród.
 10. Osoba towarzysząca przebywa w obrębie Sali porodowej od chwili rozpoczęcia porodu do dwóch godzin po porodzie i nie może opuszczać Sali porodowej. Po wyjściu z Sali porodowej osoba towarzysząca nie może wrócić ponownie.
 11. W dalszym ciągu obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów w szpitalu.