Od 27 maja 2020 r. w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski zmieniamy sposób organizacji badań wykonywanych w Pracowni Endoskopii (gastroskopia i kolonoskopia).

Wszystkich pacjentów obowiązuje Ankieta wstępnej kwalifikacji (do pobrania ankieta) przeprowadzony wywiad epidemiologiczny podczas rozmowy telefonicznej z pacjentem w dniu poprzedzającym badanie.

W dniu badania kierujemy się do wejścia głównego budynku Szpitala. Prosimy o kontakt telefoniczny z pielęgniarką z endoskopii – 25 506 52 31.

W dniu przybycia Pacjenta na badanie wywiad jest zbierany ponownie. Dokonywany jest także pomiar temperatury ciała.

Informujemy, że dekontaminacja czyli usunięcie i unieszkodliwieniu substancji potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia wykonywana jest po każdym badaniu. Dotyczy to sprzętu, stołu do badań, mebli oraz podłogi.

Przypomnijmy, że obecnie podstawą do przeprowadzenia kolonoskopii jest skierowanie, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który realizuje finansowane przez NFZ świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo rehabilitacji leczniczej, a także opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień. Obowiązuje zgoda Pacjenta na badanie (do pobrania zgoda na kolonoskopię, zgoda na gastroskopię).

Aby dokładnie zbadać i obejrzeć ścianę jelita, należy opróżnić ją ze wszelkich resztek pokarmowych. Dlatego przed badaniem trzeba przestrzegać zaleceń dietetycznych (do pobrania przygotowanie na kolonoskopię, na gastroskopię).

Informacje o nich są przekazywane podczas rejestracji. Aby się zarejestrować należy telefonować pod numer 25 506 53 99 lub 887 035 434 lub 887 035 494.