You are currently viewing Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

27 maja obchodzimy Ogólnopolski Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Z tej okazji składam wszystkim diagnostom laboratoryjnym najserdeczniejsze życzenia zdrowia, sukcesów i radości w życiu osobistym oraz zawodowym. Serdeczne życzenia kieruję również do techników analityki medycznej, asystentów i pomocy laboratoryjnych, którzy wraz z diagnostami współtworzą zespół diagnostyki laboratoryjnej i z równym zaangażowanie przyczyniają się do procesu leczenia naszych pacjentów. Rola diagnostyki laboratoryjnej jest niezbędnym elementem w procesie leczenia chorych. Interpretacja uzyskanych wyników z badanych materiałów biologicznych, pobieranych od pacjenta, stanowi kluczową rolę w powrocie do szybkiego zdrowia pacjenta. Za każdy pobranym do badania materiałem, kryje się praca zespołu pracowników medycznego laboratorium diagnostycznego, którzy wykonują badania diagnostyczne z zakresu chemii klinicznej, analityki ogólnej, hematologii, serologii, immunologii i bakteriologii przy użyciu specjalistycznych metod i aparatury laboratoryjnej, które następnie są interpretowane i oceniane przez diagnostów laboratoryjnych.

Z wyrazami uznania
Mariusz Martyniak
Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim