Szanowni Państwo,
Informujemy, że nadal obowiązuje zakaz odwiedzin. Ograniczamy liczbę osób, które wchodzą do obiektów szpitalnych do niezbędnego minimum ze względu na sytuację epidemiologiczną.
W związku z powyższym prosimy, w przypadkach tego wymagających o kontaktowanie się z personelem medycznym lub obsługą administracyjną telefonicznie.

W celu:

  • uzyskania informacji o stanie zdrowia osoby bliskiej hospitalizowanej,
  • odebrania karty zgonu,
  • odebrania rzeczy osobistych pacjenta z depozytu,
  • odebrania wyników badań z hospitalizacji,
  • odebrania dokumentacji medycznej.

Telefony kontaktowe umieszczone są na drzwiach wejściowych do budynków.

Rodziny osób hospitalizowanych w Oddziale chorób wewnętrznych prosimy o kierowania się do wejścia budynku E.

Rodziny osób hospitalizowanych w Oddziałach chirurgii ogólnej, położniczo-ginekologicznym, pediatrycznym, neonatologicznym, anestezjologii i intensywnej terapii prosimy o kierowania się do wejścia budynku C.

Rodziny osób hospitalizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym prosimy o kierowania się do wejścia budynku B (za wyjątkiem kart zgonu odbiór wejściem do budynku C – telefon do Statystyki medycznej 25 506 51 25)