Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”.

Skierowany  do kobiet w ciąży (do 24 tygodnia).

OFERTA DLA KOBIET W CIĄŻY

SPZOZ w Mińsku Mazowieckim informuje, że

od 26 sierpnia 2014 roku do 30 listopada 2014 roku

będzie realizował

Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”.

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia.

Instytucja realizująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

PartnerzyInstytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

                  Uniwersytet Medyczny w Lublinie

                  Główny Inspektorat Sanitarny

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim otrzymał możliwość przebadania 100 kobiet.

Projekt jest skierowany  do kobiet w ciąży (do 24 tygodnia).

Realizacja Projektu w SPZOZ Mińsk Mazowiecki lokalizacja:

    1. Poradnia położniczo-ginekologiczna, Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 9 , I piętro, gabinety nr 118, 119  tel. 25 506 52 90; 
    2. Poradnia położniczo-ginekologiczna, Mińsk Mazowiecki, ul. Szpitalna 37, parter w budynku Szpitala Powiatowego, tel. 25 506 51 00;

Oddział położniczo- ginekologiczny, Mińsk Mazowiecki, ul. Szpitalna 37, I piętro (pacjentki hospitalizowane).

Pacjentka przed badaniem krwi będzie zobowiązana do:

  • wypełnienia ankiety
  • podpisania zgody na przeprowadzenie badania

Pobór krwi będzie się odbywał w:

  1. Przychodni Lekarskiej, ul. Kościuszki 9, Mińsk Mazowiecki IV piętro, gabinet nr 405

 

Przed pobraniem należy zgłosić się do Rejestracji Laboratorium (IV piętro, gabinet nr 404) z wypełnionym i podpisanym zleceniem badania zawierającym zgodę pacjentki na badanie oraz wypełnioną ankietą w kopercie.

Informacje dodatkowe:

  1. Pacjentka nie musi być na czczo.
  2. Laborant/pielęgniarka pobierze 5 ml krwi do badania
  3. Wynik negatywny zostanie przesłany pocztą bezpośrednio na adres pacjentki podany na zleceniu badania.

Wynik dodatni zostanie przesłany do lekarza, który na najbliższej wizycie pokieruje pacjentkę do lekarza chorób zakaźnych .

Szczegółowe informacje o Projekcie:

http://www.hcv.pzh.gov.pl/Page/o-hcv   w zakładce  PROJEKT NR 3