10 września rozpoczął się I etap remontu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Etap ten obejmuje remont dachu i powinien być zakończony w przeciągu miesiąca. Również w tym roku zostanie zrealizowany II etap prac remontowych w SOR obejmujący między innymi prace malarskie.

Prace remontowe będą realizowane bez ograniczeń w funkcjonowaniu oddziału.

Jednocześnie od 1 października w związku z ograniczeniem dostępnych miejsc w Oddziale Chorób Wewnętrznych wynikającym z trwających na tym oddziale prac remontowych, obsada personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zostanie zwiększona.

Zadanie realizowane jest z dotacji budżetu Powiatu Mińskiego pod nazwą „Remonty SPZOZ w Mińsku Mazowieckim”.