You are currently viewing Światowy Dzień Krwiodawstwa

Każdego roku 14 czerwca cały świat obchodzi Światowy Dzień Krwiodawcy.
Święto zostało ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację Towarzystwa Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców i Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne.

Krew i jej składniki podawane są przede wszystkim pacjentom, którzy utracili własną krew np. podczas zabiegu operacyjnego, choroby nowotworowej czy nieszczęśliwego wypadku. Dlatego potrzeby są nieskończone, a każda grupa krwi dla biorcy może okazać się ratującą życie. Dzięki zaangażowaniu honorowych dawców pobrane donacje wraz z jej składnikami codziennie przyczyniają się do zachowania życia.

Przy okazji święta jako dowód uznania i wdzięczności pragniemy podziękować wszystkim oddającym krew, która jest darem ocalenia życia.