You are currently viewing Szczepienia nauczycieli p/COVID-19

Kto może się zaszczepić?

W pierwszej grupie szczepionkę będą mogli przyjąć:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
 • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych,
 • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
 • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
 • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno- pedagogicznych.

Zgłoszenie na szczepienie – jak to zrobić?

Ministerstwo Zdrowia wprowadza specjalny system zgłoszeń dla tej grupy uprawnionych.

Każdy, kto będzie chciał przyjąć szczepionkę przeciwko Covid-19:

 1. zgłasza się do pracodawcy (dyrektora, kierownika placówki, w której jest zatrudniony);
 2. pracodawca wypełnia przeznaczony do tego celu formularz i przekazuje go do szpitala węzłowego;
 3. pracodawca ustala ze szpitalem węzłowym termin oraz formułę szczepienia;
 4. pracodawca przekazuje nauczycielom termin oraz miejsce szczepienia.

Szczepienia nauczycieli odbywają się tylko w szpitalach węzłowych

Rejestracja – dwa formularze

 1. Rejestracja nauczycieli na szczepienie ruszy w poniedziałek 8 lutego o godz. 8:00.
 2. Pedagodzy będą zgłaszani przez pracodawcę za pośrednictwem dwóch formularzy.
 3. Dla pracowników żłobków oraz instytucji opieki na dziećmi do lat 3 dostępny będzie formularz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, dla pozostałych uprawnionych z tej grupy – SIO, czyli System Informacji Oświatowej.
 4. Ważne! Formularze będą wypełniane przez dyrektorów/kierownictwo placówki, którzy przekażą dane do SIO. Dzięki temu system komputerowy wygeneruje e-skierowania uprawniające do przyjęcia szczepionki.
 5. Formularze będą dostępne dla wszystkich placówek od poniedziałku, od godz. 8:00.

Działająca przy premierze Rada Medyczna rekomenduje, aby pedagodzy poniżej 60. roku życia korzystali ze szczepionek AstraZeneca, które dają 60% ochrony przed zachorowaniem, ale już 100% protekcji przed ciężkimi powikłaniami w przypadku zakażenia.

Więcej na ten temat, także w kwestii bezpieczeństwa szczepionek AstraZeneca tutaj

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/ruszaja-szczepienia-nauczycieli