Miło nam poinformować o instalacji nowej centralki telefonicznej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki. Wymiana centralki wiąże się z wprowadzeniem nowych funkcjonalności mających usprawnić możliwość rejestracji wizyt u naszych lekarzy.

W Przychodni, podobnie jak w Szpitalu, została wprowadzona infolinia oraz kolejki oczekujących na połączenie.

Poniżej przedstawiony został schemat infolinii:

 

1 Rejestracja podstawowej opieki zdrowotnej
  1 Rejestracja ogólna
  2 Rejestracja dzieci chorych
  3 Rejestracja dzieci zdrowych
  4 Punkt szczepień
  5 Pielęgniarka środowiskowa
  6 Gabinet medycyny szkolnej
  * Powrót do poprzedniego menu
2 Poradnie specjalistyczne
  1 Poradnia kardiologiczna i reumantologiczna
  2 Poradnia naurologiczna, okulistyczna, dermatologiczna, laryngologiczna
  3 Poradnia chorób płuc
  4 Poradnia endokrynologiczna
  5 Poradnia położniczo-ginekologiczna
  6 Poradnia diabetologiczna
  * Powrót do poprzedniego menu
3 Poradnia zdrowia psychicznego oraz poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
4 Poradnia stomatologiczna
5 Pracownia Fizykoterapii i Rehabilitacji
6 Pracownie elektrodiagnostyki
7 EKG
8 Poradnia Medycyna pracy
9 Administracja Przychodni
0 Informacja