Zgodnie z zamierzeniami w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim zostały wykonane wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne na rok 2013. W ramach wykonanych robót budowlanych zrealizowano:

  • Zadanie „Budowa pawilonu SPZOZ stan surowy otwarty – etap I”  jest to pierwszy krok do wybudowania nowego budynku, w którym znajdzie miejsce nowoczesny Blok Operacyjny, Oddział Intensywnej Terapii, Laboratorium, Sterylizatornia oraz Apteka Szpitalna. Wykonawcą zadania był Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych S.A. z siedzibą w Małogoszczy.
  • Zadanie „Modernizacja przychodni SPZOZ przy ul. Kościuszki”, które obejmowało swoim zakresem w pierwszym etapie modernizacji całości Przychodni Lekarskiej modernizację poradni dzieci zdrowych. Wykonane prace gwarantują poprawę warunków leczenia dzieci w Poradni Dzieci Zdrowych. Wykonawca zadania SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa z siedzibą w Radomiu.
  • Zadanie „Dostosowanie budynków SPZOZ do wymagań przeciwpożarowych – etap II” Zadanie obejmowało opracowanie i wdrożenie scenariusza pożarowego,  dostosowanie windy dla potrzeb ekip ratowniczych oraz wydzielenie pożarowe klatek schodowych wraz z wyposażeniem w system oddymiania. Wykonawca zadania KAMI Consulting Projektowanie Wykonawstwo Wentylacje Elektryczne Teletechnika Ochrona Przeciwpożarowa z siedzibą w Warszawie.

Wszystkie zadania finansowane były z budżetu Powiatu Mińskiego.

W roku 2014 planowana jest:

  • Dalsza budowa budynku bloku operacyjnego.
  • Dalsza modernizacja Przychodni Lekarskiej przy ulicy Kościuszki.
  • Zakończenie dostosowania budynków SPZOZ do wymagań przeciwpożarowych.
  • Remonty budynków i pomieszczeń SPZOZ – między innymi w Oddziale ginekologiczno-położniczym oraz elewacja Oddziału wewnętrznego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z galerią:

 

Zadanie Budowa pawilonu SPZOZ stan surowy otwarty – etap I

Zadanie Modernizacja przychodni SPZOZ przy ul. Kościuszki – poradnia dzieci zdrowych

Zadanie Dostosowanie budynków SPZOZ do wymagań przeciwpożarowych – etap II