You are currently viewing Spotkanie w sprawie rozbudowy, modernizacji oraz restrukturyzacji SPZOZ

W dniu 26.11.2013 o godzinie 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim odbyło się spotkanie z pracownikami Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej poświęcone prezentacji działań podjętych przez Powiat Miński w związku z realizacją projektu „Rozbudowa, modernizacja i restrukturyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. 

Wicestarosta Krzysztof Płochocki przedstawił zebranym kalendarium wydarzeń związane z realizacją projektu.  Przedstawiciele Konsorcjum firm: Collect Consulting SA., Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Invest & Consulting Group Sp. z o.o. zaprezentowali rekomendowane rozwiązanie, które zakłada formalną likwidację SPZOZ oraz przekazanie Partnerowi Prywatnemu zarządzanie powstałym podmiotem leczniczym oraz prowadzenie działalność leczniczej przez określony w Umowie o PPP czas 15-20 lat. Starosta Antonii Jan Tarczyński podkreślił, że celem planowanych zmian nie jest sprzedaż SPZOZ a polepszenie świadczonych usług zdrowotnych zgodnie z Uchwałą Nr XIII/146/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 maja 2012 r.. Przejęcie przez Partnera Prywatnego od SPZOZ zadań związanych z realizacją świadczeń medycznych skutkować będzie przejęciem pracowników w związku ze zmianą pracodawcy, o którym mowa w art. 231 Kodeksu pracy.  Pracownicy SPZOZ oraz pozostali uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne na temat projektu.