W Oddziale Chirurgii Ogólnej SPZOZ w Mińsku Mazowieckim od dnia 14 października 2021 r. zostają wznowione odwiedziny pacjentów hospitalizowanych według ściśle określonych zasad:

  1. w dni powszednie odwiedziny odbywają się w godzinach 15:00 – 18:00,
  2. w dni wolne od pracy odwiedziny odbywają się w godzinach 12:00 – 18:00,
  3. czas trwania odwiedzin do max. 15 min.,
  4. przy pacjencie może przebywać jedna osoba odwiedzająca,
  5. obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby cierpiące na choroby zakaźne oraz infekcje wirusowe dróg oddechowych,
  6. w sali chorych oprócz pacjentów będą mogły przebywać jednorazowo maksymalnie dwie osoby odwiedzające, z zaleceniem zachowania dystansu min. 1,5 m,
  7. przed wejściem/wyjściem z sali pacjenta, jak również poza zakończeniu odwiedzin w oddziale należy zdezynfekować ręce,
  8. obowiązuje maseczka na twarzy w trakcie przebywania w całym obiekcie szpitalnym, w tym w salach szpitalnych, w których przebywają pacjenci.