Podsumowanie projektu

W SPZOZ w Mińsku Mazowieckim odbyło się uroczyste podsumowanie projektu dofinansowanego w ramach osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach programu SPZOZ w Mińsku Mazowieckim otrzymał dofinansowanie na doposażenie w sprzęt medyczny w zakresie Podstawowej Opieki zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej.

Czytaj dalej Podsumowanie projektu

Przy święcie o problemach

Dnia 27 maja jest obchodzony Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Dyrektor SPZOZ podziękował za pracę, sumienność, za codzienny podejmowany trud pracy i wkład jaki wnosi ta grupa zawodowa w realizację świadczeń zdrowotnych.…

Czytaj dalej Przy święcie o problemach