Rys historyczny

21 kwietnia 1547 r. biskup poznański Benedykt Izdbieński erygował szpital i kaplicę pw. Świętego Ducha, którą wybudowano dzięki hojności i ofiarodawstwie hrabiny Anny Mińskiej. Hrabina była dziedziczką wsi Pniewnik (obecna Wólka Mińska). Uposażyła szpital łanem roli, dodatkowo biskup dołożył dziesięcinę. Na utrzymanie kaplicy i szpitala zamożni gospodarze składali daniny. Opiekę duszpasterską nad chorymi sprawowali kapłani z parafii Najświętszej Marii Panny w Mińsku Mazowieckim. Opiekę pielęgniarską nad chorymi sprawowały siostry zakonne. Do 1950 roku szpital i kaplica były pod patronem Świętego Ducha. Po roku 1950 patronem szpitala został Jędrzej Śniadecki, natomiast kaplica szpitalna została pw. Świętego Ducha.

Figurka Matki Bożej pierwotnie mieściła się w ołtarzu kaplicy. Obecnie umieszczona jest w zakrystii. W trakcie powstania nowego ołtarza umieszczono obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który aktualnie znajduje się w nawie bocznej ołtarza.

Kolejnym obrazem w ołtarzu była reprodukcja dzieła „Wskrzeszenie córki Jaira” Ilja Riepin (1844-1930) oryginał znajduje się obecnie w muzeum rosyjskim Sankt Petersburgu. Obraz ten wisiał w ołtarzu głównym do 2004 r. (obecnie usytuowany jest w nawie bocznej).

Krzyż umieszczony w górnej części ołtarza został zakupiony w 1914 roku. Informacja ta pochodzi z skrzynki umieszczonej za plecami Pana Jezusa, otwartej podczas renowacji krzyża w roku 2008. Koszt odnowienia w całości pokrył Władysław Szymański, proboszcz parafii w Kałuszynie, ówczesny dziekan parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mińsku Mazowieckim.


Figury znajdujące się w kaplicy szpitalnej

Święty Józef
Święty Antonii
Figurka Matki Bożej Fatimskiej

Witraże i Relikwie

Bł. Ks. Michał Sopoćko

Pierwszą relikwią, która trafiła do kaplicy była Bł. Ks. Michała Sopoćki. Był On kierownikiem duchowym św. Faustyny Kowalskiej apostołki kultu Bożego Miłosierdzia. Urodził się 01.11.1888 r. w powiecie Oszmiańskim, obecnie znajdującym się na Białorusi. Pracował jako profesor oraz ksiądz w Wilnie, Warszawie oraz Białymstoku. Dzięki staraniom ks. Sopoćki kult Bożego Miłosierdzia rozszedł się na cały świat.

W dniu 28.09.2008 roku pracownicy szpitala wraz z księdzem Konradem Hasiorem uczestniczyli w beatyfikacji ks. Michała Sopoćki. Obchody uroczystości miały miejsce przy grobie w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Tam też z rąk biskupa została przekazana szpitalowi relikwia ks. Michała Sopoćki. Potwierdzenie wiarygodności relikwii znajduje się w posiadaniu kaplicy.

Św. Faustyna Kowalska

Relikwie św. Faustyny przybyły 19.06.2009 roku. Ich otrzymanie związane było z wcześniej posiadanymi relikwiami bł. ks. Michała Sopoćki. W związku ze ścisłą współpracą s. Faustyny i ks. Sopoćki w szerzeniu Miłosierdzia Bożego św. oficjum wydało pozytywne orzeczenie na prośbę o otrzymanie relikwii spowiednika s. Faustyny. Relikwie zostały odebrane w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, w drodze powrotnej pielgrzymki z Medjugorje.

Bł. Ignacy Kłopotowski

Relikwie bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego ofiarowały siostry Loretanki podczas beatyfikacji w Warszawie. Siostra przełożona podarowała relikwiarz błogosławionego w podziękowaniu za opiekę nad chorymi siostrami przebywającymi w mińskim szpitalu. Pierwszymi krokami ks. Kłopotowskiego po ukończonym seminarium była posługa kapelana szpitalnego. W związku z powyższym siostry uznały, że kaplica szpitalna będzie najbardziej wymownym miejscem dla relikwii bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego.

Św. Rita

Sanktuarium św. Rity w Cassi pracownicy szpitala odwiedzili podczas pielgrzymki do Włoch w 2011 roku. Tam też zrodziło się pragnienie posiadania relikwii w kaplicy. W roku 2013 szczególny relikwiarz, ze szczątkami patronki od spraw trudnych i beznadziejnych dostarczony został przez zapoznanego podczas pielgrzymki Zakonnika.

Św. Jan Paweł II

Pierwsze błogosławieństwo Jana Pawła II dla pracowników ze szpitala z Mińska Mazowieckiego miało miejsce podczas prywatnej audiencji na pielgrzymce w Watykanie w 1987 roku. Kolejne błogosławieństwo dla pracowników mińskiego szpitala odbyło się podczas pielgrzymki do Lichenia w 1999 roku. 1.05.2011 roku podczas pielgrzymki na beatyfikacje Jana Pawła II pielgrzymi z mińskiego szpitala otrzymali relikwię drugiego stopnia z cząstka ornatu.

Relikwie II stopnia z części trumny Dzieci Fatimskich.

Pojawienie się w kaplicy relikwii Dzieci Fatimskich związane jest z przystąpieniem pracowników szpitala do Nowenny Fatimskiej ogłoszonej przez ojca św. Benedykta XVI. Nowenna ta trwała od 2009 r. do 2017 r. Po raz pierwszy pielgrzymka do Fatimy odbyła się w 2010 r. Kolejna miała miejsce w roku 2017 podczas kanonizacji Hiacynty i Franciszka Moro. Po powrocie z pielgrzymki wystąpiono z prośbą o relikwie.

Franciszek i Hiacynta to dzieci, którym w roku 1917 objawiła się Matka Boża, objawienia te miały miejsce każdego 13 dnia miesiąca od maja do października. Maryja prosiła w nich szczególnie o podejmowanie modlitwy różańcowej, postu w intencji nawrócenia grzeszników, nawrócenie Rosji.


Działalność Duszpasterska

Posługa ks. kapelana w szpitalu polega na opiece duszpasterskiej, która jest traktowana jako integralna część opieki terapeutycznej. Kapłan udziela sakramentów, wspiera pacjentów i personel rozmową duchową. Szczególne ważne znaczenie ma dar błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, którego udziela podczas odwiedzania oddziałów szpitalnych. Pacjentom udzielane są sakramenty: Spowiedzi Świętej, Namaszczenia Chorych, udzielanie Komunii Świętej poza Mszą Świętą. Chorzy obecni na oddziałach szpitalnych chęć odbycia rozmowy lub przyjęcia sakramentu mogą zgłaszać personelowi szpitala. Osobom nieprzytomnym udzielany jest Sakrament Namaszczenia Chorych po wcześniejszym ustaleniu z rodziną. Warto zaznaczyć, iż Sakrament Namaszczenia Chorych jest sakramentem łaski uzdrowienia duchowego i fizycznego, jeżeli taka jest wola Pana Boga.

Raz w roku organizowane są pielgrzymki do miejsc kultu religijnego, wzbogacające duchowo, jak i kulturalnie. W wyjazdach uczestniczą pracownicy szpitala, wraz z rodzinami. Opiekę duchową w trakcie trwania pielgrzymki sprawuje kapelan.

Kapelani szpitala:

 • ks. Adam Praszczałek [1998-2003]
 • ks. Robert Mikusek [2003-2009]
 • śp. ks. Tadeusz Zieliński [2009-2019]
 • ks. Karol Grabowski [2020-2023]
 • ks. dr Jacek Kołak [posługuje od 26 sierpnia 2023 r.]

Kontakt:

Msze Święte i nabożeństwa:

 • Msza Święta w niedziele i święta godz. 15:30 i 19:30
 • Msza Święta w dni powszednie [od poniedziałku do soboty] godz. 19:30
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu [w ciszy] codziennie po Mszy Świętej wieczornej do godz. 21
 • Spowiedź 30 min. przed i po Mszy Świętej [lub na każdą prośbę]
 • Namaszczenie chorych po Mszy Świętej, gdy ktoś poprosi
 • Kaplica otwarta przez cały dzień do modlitwy osobistej
 • Posługa duchowa na oddziałach [przy łóżku chorego] w trakcie tzw. obchodu lub na wezwanie

Koła Różańcowe:

 • Koło różańcowe pw. Świętego Ducha – stanowi personel oddziału wewnętrznego (koło założone przez ks. Adama Praszczałka w 2003 r.),
 • Koło różańcowe pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, należą do niego okoliczni mieszkańcy szpitala (założone w 2005 r. przez ks. Roberta Mikruska),
 • Koło pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego – członkami są pracownicy szpitala, obmadlane są intencje naszej Ojczyzny (założone w 2011 r. przez ks. Tadeusza Zielińskiego),
 • Koło pw. św. Jana Pawła II – modli się szczególnie w intencji rodzin, stanowi je personel oddziału noworodków.

Ogłoszenia

URLOPOWA – ZWYCZAJNA TROSKA O ŻYCIE BOŻE

 1. Codzienna modlitwa osobista
  [sam na sam z Bogiem]
 1. Świadomy udział w Eucharystii
  [częściej – nie tylko w niedziele]   
 1. Adoracja Pana w ciszy
  [spotkanie z żywym Bogiem]
 1. Modlitewna lektura Słowa Bożego
 2. Systematyczna spowiedź
 3. Wartościowa lektura duchowa
 4. Pielęgnowanie relacji przyjacielskich

Letnia zmiana

Eucharystia 21:00 [czerwiec, lipiec, sierpień]
codziennie: niedziele i dni powszednie

Adoracja wieczysta 24h/7 [w ciszy]
codziennie: przez całą dobę

BOŻE CIAŁO

1. Sprawowanie Eucharystii 19:30
2. Adorowanie Eucharystii w ciszy 24h/7

[kaplica szpitalna zawsze otwarta – codziennie: dzień i noc]

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO W SZPITALU

NOWENNA OD 10 DO 18 MAJA – 19:30 [WTOREK 20:00]

SOBOTA, 18 MAJA – MSZA WIGILII – 21:00

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 19 MAJA – MSZA W DZIEŃ 19:30

ADORACJA 24H/7 – CAŁODZIENNA, CAŁONOCNA, CODZIENNA

UWAGA! ZMIANY W KAPLICY

Eucharystia 19:30
[codziennie – niedziele – dni powszednie]

ADORACJA 24h/7
[całodzienna – całonocna – codzienna – całodobowa]


Modlitwy

Modlitwa do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

Matko Najświętsza,

Uzdrowienie Chorych, wybaw mnie,

Proszę, od niemocy mojej, podaruj mi

Zdrowie – skarb najcenniejszy,

wlej w me serce ufność, miłość,

miłość i nadzieję, aby łaska Pana

zawsze była przy mnie.

Pani Miłosierna, oręduj za mną,

Podetnij korzenie grzechów moich,

ku Bogu kieruj myśli moje  

i bądź przy mnie

w ostatniej godzinie życia mego.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Rity

Pozdrawiam Cię Święta Rito,

napełniona miłością i pokojem.

Przykładzie każdej wszelkiej cnoty,

wierna uczennico Chrystusa.

Pomóż nam patronko rodziny i przebaczenia

uwierzyć, że dla Boga wszystko jest możliwe

i wspomagaj nas w każdej potrzebie.

Amen.

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Hanny Chrzanowskiej

Boże, Ty w szczególny sposób powołałeś

Służebnicę Twoją Hannę Chrzanowską

do służby chorym, biednym, opuszczonym,

daj, aby ta, która całym sercem odpowiedziała

na Twoje wezwanie, stale zachęcała nas

do niesienia pomocy bliźnim.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.