You are currently viewing Nowy Kapelan w Szpitalu Powiatowym SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

Informujemy, że od 26 sierpnia posługę kapłańską jako Kapelan w Szpitalu Powiatowym SPZOZ w Mińsku Mazowieckim pełnić będzie Ks. dr Jacek Kołak duszpasterz, rekolekcjonista i kierownik duchowy, nauczyciel, kapelan szpitalny. Autor książek z serii Duchowość dla każdego:

„NIE LĘKAJCIE SIĘ ŚWIĘTOŚCI”,

„POZNAĆ, BY POKOCHAĆ EUCHARYSTIĘ”,

„ŻYCIE DUCHOWE W CODZIENNOŚCI”,

„PRZEKONANIE DO EWANGELII”,

„NIEWYSŁUCHANI. SYTUACJA OSÓB WYKORZYSTANYCH”.