Komunikat Dyrektora

Szanowni Państwo nie tak dawno informowaliśmy o dotacjach z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego, w tym, w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Z satysfakcją informujemy, że wartość środków przeznaczonych na inwestycje dla tego oddziału wzrosła. Została podpisana umowa z Wojewodą Mazowieckim na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez rozszerzenie otworów i wymianę stolarki wewnętrznej ułatwiająca transport chorych - w związku z COVID-19". Wartość finansowania 200 000 PLN.

Czytaj dalejKomunikat Dyrektora

Komunikat w sprawie Mobilnego Punktu Pobrań

Szanowni Państwo informujemy o zamknięciu od dnia 1.04.2022 r. mobilnego punktu wymazowego w ramach NFZ. Nadal istnieje możliwość wykonywania badań odpłatnych po telefonicznym ustaleniu z pracownikiem laboratorium godziny pobrania. Numer telefonu: 25 506 51 92. Zasady obsługi nie ulegają zmianie. Pacjent zgłasza się z dokumentem tożsamości/ paszportem i wydrukowanym potwierdzeniem przelewu/wpłaty.

Czytaj dalejKomunikat w sprawie Mobilnego Punktu Pobrań

Odwiedziny

Szanowni Państwo, W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca 2022 roku uchylającą obowiązek wydzielenia łóżek dla pacjentów zakażonych COVID-19 od 12 marca br. w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim informujemy, że nadal obowiązują poniżej przedstawione zasady w zakresie odwiedzin:

 1. Zakaz odwiedzin w oddziałach szpitalnych SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, z wyłączeniem oddziału dziecięcego.
 2. W oddziale dziecięcym dopuszcza się przebywanie przy pacjencie jednego zdrowego rodzica lub opiekuna.
 3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odwiedzin. Decyzję o odwiedzinach podejmuje Ordynator lub lekarz upoważniony przez Ordynatora oddziału.
 4. Odwiedziny ww. pacjentów mogą odbywać się z zachowaniem odpowiednich procedur epidemiologicznych.
 5. Zasady porodów rodzinnych nie ulegają zmianie.
 6. Paczki dla pacjentów są odbierane na dotychczasowych zasadach.

Czytaj dalejOdwiedziny

Komunikat Dyrektora

Szanowni Państwo informuję, że Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WZ-II.967.706.2020-18 z dnia 11 marca 2022 roku ze skutkiem od dnia 12 marca 2022 roku została uchylona decyzja polecająca Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim Mazowieckim, realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym łóżek. Tym samym Szpitalu Powiatowym SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, świadczenia udzielane pacjentom z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS–CoV-2 zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 będą finansowane w ramach umowy system Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia. Mariusz Martyniak Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

Czytaj dalejKomunikat Dyrektora

Komunikat Dyrektora

Szanowni Państwo, informuję, że zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego WZ-ll. 967.706.2020-17 z dnia 17 lutego 2022 roku od 1 marca 2022 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim (Szpital Powiatowy) realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 35 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Tym samym świadczenia opieki zdrowotnej od 1 marca 2022 roku dla pacjentów na ogólnych zasadach są realizowane w Szpitalu Powiatowym w pełnym zakresie w oddziałach, tj.

 • Oddział chirurgii ogólnej,
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
 • Oddział dziecięcy,
 • Oddział wewnętrzny na 30 łóżkach ,
 • Oddział położniczo-ginekologiczny,
 • Oddział neonatologiczny.
Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje świadczenia zdrowotne zgodnie z przeznaczeniem. Pacjenci, którzy oczekują na planowe zabiegi chirurgiczne będą informowani telefonicznie o proponowanych terminach przyjęcia do oddziału chirurgii ogólnej. Mariusz Martyniak Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

Czytaj dalejKomunikat Dyrektora