Komunikat Dyrektora

Szanowni Państwo, informuję, że zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego WZ-ll. 967.706.2020-16 z dnia 04 lutego 2022 roku od 9 lutego 2022 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim (Szpital Powiatowy) realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 72 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 6 łóżek respiratorowych z dostępem do kardiomonitora oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Tym samym świadczenia opieki zdrowotnej od 9 lutego 2022 roku dla pacjentów na ogólnych zasadach są realizowane w Szpitalu Powiatowym w pełnym zakresie w oddziałach, tj.

  • Oddział dziecięcy,
  • Oddział wewnętrzny na 30 łóżkach,
  • Oddział położniczo-ginekologiczny,
  • Oddział neonatologiczny.
Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje świadczenia zdrowotne zgodnie z przeznaczeniem. Mariusz Martyniak Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

Czytaj dalejKomunikat Dyrektora

Nowy sprzęt do leczenia

W ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zakupiono do Szpitala Powiatowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim nowy sprzęt mający istotne znaczenie dla procesu leczenia i diagnostyki.

Czytaj dalejNowy sprzęt do leczenia

Szczepienia na COVID-19 dla dzieci

Szanowni Państwo, 23 grudnia 2021 roku rozpoczynamy szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat w Punkcie Szczepień przy ul. Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim. Skierowanie na szczepienie dzieci z grupy 5-11 lat jest wystawiane automatycznie przez system informatyczny Ministerstwa Zdrowia od dnia 12.12.2021 r. z chwilą ukończenia przez dziecko 5 r.ż.; Rejestracja telefoniczna Punkt Szczepień COVID: 609 169 464 Więcej w rozwinięciu.

Czytaj dalejSzczepienia na COVID-19 dla dzieci

Unijne Certyfikaty COVID

Od 13 listopada 2021 roku została wydłużona ważność Unijnych Certyfikatów COVID (UCC) po przyjęciu dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia certyfikat COVID jest ważny przez rok od daty przyjęcia dawki przypominającej.

Czytaj dalejUnijne Certyfikaty COVID