Z okazji tego święta składam serdeczne życzenia wszystkim pracownikom systemu Ratownictwa Medycznego, którzy codziennie ratują ludzkie życie i zdrowie, pracując często pod presją czasu i w trudnych warunkach.

Jednocześnie składam podziękowanie za pracę, która wymaga pełnego poświęcenia.

Mariusz Martyniak
Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim