You are currently viewing II etap dostosowania budynków SPZOZ do wymagań przeciwpożarowych

W dniu 03 października 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim reprezentowanym przez Dyrektora Pana Mieczysława Romejkę a firmą KAMI Consulting Projektowanie Wykonawstwo Wentylacje Elektryczne Teletechnika Ochrona Przeciwpożarowa reprezentowaną przez Pana Marka Borutę. Zadanie obejmuje opracowanie i wdrożenie scenariusz pożarowego,  dostosowanie windy dla potrzeb ekip ratowniczych oraz wydzielenie pożarowe klatek schodowych wraz z wyposażeniem w system oddymiania i powinno zostać zakończone do dnia 20 grudnia br.

Wartość zamówienia wynosi 546 834,81 zł. Zadanie dofinansowane jest z budżetu Powiatu Mińskiego. Proces dostosowania budynków SPZOZ do wymogów przeciwpożarowych zostanie zakończony w 2014 roku i obejmie prace związane z wykonaniem instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami 25 oraz montażem kurtyn okiennych przeciwpożarowych w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego w  budynku C na parterze oraz I i II piętrze.

W dniu 03 października 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim reprezentowanym przez Dyrektora Pana Mieczysława Romejkę a firmą KAMI Consulting Projektowanie Wykonawstwo Wentylacje Elektryczne Teletechnika Ochrona Przeciwpożarowa reprezentowaną przez Pana Marka Borutę. Zadanie obejmuje opracowanie i wdrożenie scenariusz pożarowego,  dostosowanie windy dla potrzeb ekip ratowniczych oraz wydzielenie pożarowe klatek schodowych wraz z wyposażeniem w system oddymiania i powinno zostać zakończone do dnia 20 grudnia br.  Wartość zamówienia wynosi 546 834,81 zł. Zadanie dofinansowane jest z budżetu Powiatu Mińskiego. Proces dostosowania budynków SPZOZ do wymogów przeciwpożarowych zostanie zakończony w 2014 roku i obejmie prace związane z wykonaniem instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami 25 oraz montażem kurtyn okiennych przeciwpożarowych w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego w  budynku C na parterze oraz I i II piętrze.