W związku z projektem pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanym przez samorząd województwa mazowieckiego, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej otrzymał po raz kolejny środki ochrony indywidualnej.

Wśród przekazanych środków znalazły się m.in.:

  1. Rękawiczki z przedłużonym mankietem 5000 szt.
  2. Rękawiczki nitrylowe – 35 000 szt.
  3. Fartuch barierowy 1680 szt.
  4. Maska FFP3 1200 szt.

Otrzymane zasoby stanowią niezbędny element przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Partnerzy UE COVID