You are currently viewing Komunikat Dyrektora
Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło

Szanowni Państwo,

Informuję, że od 1 czerwca obowiązki zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej do spraw lecznictwa pełni Pani Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło – lekarka, specjalistka chorób wewnętrznych, zakaźnych oraz medycyny ratunkowej, absolwentka studiów MBA w ochronie zdrowia.

Mariusz Martyniak
Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim