Mazowiecki Urząd Wojewódzki użyczył nieodpłatnie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim samochód marki Peugeot Partner, który będzie służył do przewozu personelu medycznego, materiałów biologicznych oraz innych czynności niezbędnych do funkcjonowania naszej placówki. Wyrażamy wielką wdzięczność za możliwością korzystania z pojazdu, dzięki któremu zostanie usprawniony proces realizowanych usług medycznych.