Informujemy, że studenci kierunków medycznych między innymi medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego czy fizjoterapii, którzy w trakcie kształcenia odbywają zajęcia kliniczne w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim mają zagwarantowane badania na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Testy są realizowane w szpitalach, w których student, na podstawie zawartej umowy między danym podmiotem leczniczym a uczelnią, odbywa zajęcia.

Studenci mogą również wykonać badania w punktach drive thru.

Badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 finansuje NFZ.