You are currently viewing Informacja o nowej organizacji ruchu

Informujemy, że na drogach wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim obowiązuje „strefa ruchu” oraz nowe zasady organizacji ruchu drogowego.

Na podstawie art. 10 ust. 7 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) oraz § 66 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami, czyli w przypadku SPZOZ w Mińsku Mazowieckim do Dyrektora SPZOZ.

Nową organizację wprowadzono z uwagi na zapewnienie zasad, dotyczących bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, przez kierowców, korzystających z dróg w SPZOZ. Niemalże każdego dnia kierowcy parkują swoje samochody osobowe w miejscach, utrudniających dojazd ambulansów, dowóz pacjentów i osób niepełnosprawnych, na drogach pożarowych czy w miejscach oznakowanych znakami zakazu postoju lub zakazu zatrzymywania.

O wjeździe do strefy ruchu informuje znak D-52 – biała tablica z napisem „Strefa ruchu” oraz symbolem samochodu. Wyjazd ze strefy oznacza znak D-53, który graficznie ma taką samą postać, z tym że jest przekreślony czerwoną linią. O obowiązującej „strefie ruchu” informują znaki, ustawione przy bramach wjazdowych na teren SPZOZ. Wprowadzenie „strefy ruchu” w rozumieniu Art. 2 pkt. 16a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. nr 98 poz. 602 z późn. zm.) oznacza, że kierowcy poruszający się po drogach wewnętrznych zobowiązani są do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego. Pozostałe zasady nowej organizacji ruchu drogowego określone są znakami drogowymi ustawionymi na terenie SPZOZ.

Na obszarze strefy ruchu przepisy kodeksu drogowego obowiązują w pełnym zakresie, tj.: zasad ruchu drogowego, zasad i warunków dopuszczenia pojazdów do ruchu, wymagań wobec kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasad i warunków kontroli ruchu drogowego. Wprowadzenie znaku „Strefa ruchu” pozwala Policji i Straży Miejskiej karać kierowców za wszystkie wykroczenia przewidziane w kodeksie drogowym, czyli np. za jazdę bez dokumentów, przekroczenie prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa, parkowanie w miejscu niedozwolonym lub brak włączonych świateł.