Szanowni Państwo, informuję, że zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego WZ-ll. 967.706.2020-12 z dnia 24 maja 2021 roku od 1 czerwca 2021 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim (Szpital Powiatowy) realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2.

Tym samym świadczenia opieki zdrowotnej od 1 czerwca 2021 roku dla pacjentów niezakażonych wirusem SARS-CoV-2 są realizowane w Szpitalu Powiatowym w pełnym zakresie we wszystkich oddziałach szpitalnych, tj.:

  • Oddziale dziecięcym,
  • Oddziale wewnętrznym,
  • Oddziale chirurgii,
  • Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii,
  • Oddziale położniczo-ginekologicznym,
  • Oddziale neonatologicznym.

Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje świadczenia zdrowotne zgodnie z przeznaczeniem.

Mariusz Martyniak
Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim