Szanowni Państwo informujemy że od dnia 02 kwietnia 2022 roku odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym odbywają się według zasad określonych w regulaminach porządkowych poszczególnych oddziałów – Regulaminy są załącznikami do Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim i są dostępne w BIP ( ).

Godziny odwiedzin pacjentów w poszczególnych oddziałach:

  • oddział pediatryczny godz. 13.00 – 20.00,
  • oddział chirurgii ogólnej godz. 12.00 – 20.00,
  • oddział położniczo – ginekologiczny godz. 12.00 – 20.00,
  • oddział neonatologiczny godz. 13.00 – 20.00,
  • oddział chorób wewnętrznych godz. 12.00 – 20.00,
  • oddział anestezjologii i intensywnej terapii godz. 15.00 – 18.00.

Nadal obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów przez osoby cierpiące na choroby zakaźne oraz infekcje wirusowe dróg oddechowych oraz obowiązek stosowania masek i dezynfekcji rąk.
W przypadku odwiedzin pacjentów izolowanych odwiedzający powinien zabezpieczyć się w dodatkowe środki ochrony osobistej zgodnie z wytycznymi personelu oddziału. Decyzję o odwiedzinach pacjentów izolowanych podejmuje Ordynator lub lekarz dyżurny oddziału.

Ordynator Oddziału jest upoważniony przez Dyrektora do ograniczenia korzystania z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.