W ramach realizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim został wyposażony w nowy Ambulans typu A2 z wyposażeniem.

Wartość brutto darowizny to: 419.988,00 zł.