You are currently viewing Nowy sprzęt medyczny w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

Szpital Powiatowy SPZOZ w Mińsku Mazowieckim otrzymał sprzęt medyczny od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakupiony z środków zebranych w ramach 31 Finału ,,Chcemy wygrać z sepsą ! Gramy dla wszystkich małych i dużych!”.

Sprzęt został zainstalowany w pracowni mikrobiologii. Analizator – spektrometr mas MALDI Biotyper Sirius IVD System, firmy Bruker – służy do identyfikacji mikroorganizmów z hodowli . Czas wykonania oznaczenia wynosi ok 2 min.

Wdrożenie nowej technologii to skrócenie czasu wydania wyniku o 24 h w przypadku mikroorganizmów tlenowych i o 48h w przypadku mikroorganizmów beztlenowych. Optymalizacja kosztów i czasu pracy.

Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne stanowi pomoc dla klinicysty w procesie leczenia. Pozwala na zastosowanie antybiotykoterapii celowanej, skraca czas pobytu pacjenta w oddziale, daje mniej powikłań.

Dziękujemy.