You are currently viewing Pięć lat Działu Diagnostyki Obrazowej

Dział Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim w ciągu pięciu lat przeszedł ogromną transformację, uruchomiono nowoczesny sprzęt diagnostyczny, pozyskano lekarzy specjalistów radiologów oraz zmieniono organizację pracy.

Jeszcze pięć lat temu w szpitalu funkcjonowała mokra ciemnia fotograficzna (ostatnia w województwie i prawdopodobnie w całej Polsce), w której wywoływano zdjęcia wykonane analogowymi aparatami RTG, w tym mammografem. Szpital dysponował 16 rzędowym tomografem komputerowym oraz wiekowymi i również analogowymi aparatami RTG przyłóżkowymi.

Od tego czasu zmieniło się wszystko. Obecnie Dział Diagnostyki Obrazowej dysponuje w pełni cyfrowymi, zintegrowanymi z systemem informatycznym sprzętami diagnostycznymi:

  • dwoma cyfrowymi aparatami RTG,
  • nowoczesnym 64 rzędowym tomografem komputerowym,
  • dwoma nowoczesnymi aparatami USG,
  • dwoma przyłóżkowymi cyfrowymi aparatami RTG,
  • cyfrowym mammografem.

Badania odbywają się w przestronnych, nowoczesnych i komfortowych dla pacjenta jak i personelu gabinetach. Lekarze wykonują badania USG i opisują badania RTG i TK w prawidłowo dostosowanych do tego gabinetach, z zapleczem socjalnym. W dziale pracuje siedmiu lekarzy specjalistów radiologów posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe między innymi w zakresie diagnostyki onkologicznej i urologicznej, nabyte podczas dyżurów medycznych w dużych ośrodkach klinicznych. Zespół radiologów stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w zjazdach krajowych i międzynarodowych.

Wszystkie opisy radiologiczne są wykonywane przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez zespół radiologów szpitalnych. W istotny sposób wpłynęło to na szybkość i jakość procesu terapeutyczno-leczniczego. Taka organizacja pracy w wielu przypadkach przyczyniła się do uratowania życia pacjenta.

Wartym podkreślenia jest fakt doskonałej współpracy lekarzy klinicystów z radiologami, na szczególną uwagę zasługuje możliwość codziennego konsultowania przez nich badań. Cyklicznie odbywają się spotkania w formie „kominków”(paneli dyskusyjnych). Lekarz radiolog aktywnie uczestniczy w procesie leczniczym pacjenta, we współpracy chirurga i lekarza radiologa są wykonywane zabiegi pod kontrolą USG np. przezskórne drenaże, punkcje, co skutkuje szybszym powrotem pacjenta do zdrowia bez konieczności wykonywania dużych operacji chirurgicznych. Dostępność lekarza radiologa gwarantuje bezzwłoczne wykonywanie badań USG w sytuacjach nagłych, np. w przypadku urazu komunikacyjnego w SOR lub OIT.

Znacznie poszerzył się zakres realizowanych procedur radiologicznych, dotyczy to zarówno pacjentów szpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych korzystających z Działu Diagnostyki Obrazowej w ramach NFZ, między innymi wykonywane są wszystkie rodzaje USG Doppler, USG kostno-stawowe , od maja 2023 wykonywane są biopsje tarczycy.

Wprowadzone zmiany pozwalają na to, że wszystkie badania pacjentów szpitalnych realizowane są codziennie, badania pilne natychmiast i analogicznie opisy tych badań. Znacznemu skróceniu uległ czas oczekiwania na badania dla pacjentów ambulatoryjnych – zgodnie z potrzebami lekarza prowadzącego, badania CITO są wykonywane zgodnie ze wskazaniem. W przypadku badań ambulatoryjnych TK i RTG są krótkie terminy opisów – badania CITO do 2 dni maksymalnie, pozostałe do tygodnia.

Od roku 2022 Dział Diagnostyki Obrazowej współpracuje z kierunkiem lekarskim Uczelni Łazarskiego, w zakresie szkolenia studentów – w ubiegłym roku akademickim było to 5 grup studenckich. Współpraca będzie kontynuowana w roku akademickim 2023/2024. Studenci oraz Pan Dziekan Wydziału Lekarskiego wielokrotnie podkreślali wysoką merytoryczność szkolenia w naszym Dziale.

Mamy nadzieję, że wszystko co zrobiliśmy do tej pory skutecznie wspiera Państwa powrót do zdrowia.