You are currently viewing Pilotażowy program S46

„Podłączenie podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa do zintegrowanego systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem S46 (S46-REACT)” – taką nazwę nosi projekt realizowany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy w ramach, którego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim został zaproszony do pilotażowego włączenia się do systemu.

Zaproszenie do projektu traktujemy jako wyróżnienie i przyspieszoną ścieżkę do poprawy cyberbezpieczeństwa. Jest to efekt dotychczasowej pracy na rzecz bezpieczeństwa danych Sekcji Informatyki kierowanej przez Pana Roberta Surackiego oraz pracowników Biura Dyrektora kierowanego przez Panią Anetę Wielgo.

Więcej na:
https://www.nask.pl/pl/projekty-dofinansowane/projekty-ue/5044,Podlaczenie-podmiotow-krajowego-systemu-cyberbezpieczenstwa-do-zintegrowanego-sy.html