Szanowni Państwo informujemy że zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1398 ze zm.) umowy NFZ ze szpitalami muszą mieć wyodrębnione kwoty dedykowane zakresom świadczeń udzielanych pacjentom poniżej 18 roku życia. Będą one zwiększane do rzeczywistego wykonania, co oznacza bezlimitowe finansowanie świadczeń udzielanych dzieciom.

W związku z powyższym informujemy, że od 1 stycznia br. Oddział Dziecięcy Szpitala Powiatowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim świadczy usługi medyczne dla dzieci i młodzieży w ramach świadczeń gwarantowanych bezlimitowo. Liczba łóżek rejestrowych wynosi 20. Przed przyjęciem do oddziału wykonywany jest szybki test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2 w celu wyeliminowania zakażenia – przyjmowane są dzieci z ujemnym wynikiem testu.

W przypadkach wymagających konieczności hospitalizacji, zachęcamy do kierowania dzieci i młodzieży do Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, którego Ordynatorem jest lek. med. Andrzej Poziemski.

Oddział pediatryczny nie świadczy usług medycznych z zakresu chirurgii urazowej.