W Oddziale Chorób Wewnętrznych do 20 lipca 2021 roku wstrzymuje się przyjęcia nowych pacjentów oraz odwiedziny.

Informacji o stanie zdrowia pacjentów hospitalizowanych w Oddziale udzielają lekarze pod numerami telefonów 25 506 52 30 (lokalizacja parter), 25 506 52 27 (lokalizacja I piętro).

W sprawach opieki pielęgniarskiej kontakt pod nr telefonu 25 506 52 24 (lokalizacja parter), 25 506 52 29 (lokalizacja I piętro).