You are currently viewing Modernizacja SOR

Szanowni Państwo informujemy, że w dniu dzisiejszym skutecznie złożyliśmy wniosek o sfinansowanie projektu pod nazwą:

„Modernizacja, przebudowa i doposażenie SOR Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim”.

Szacowana wartość projektu 10 376 237 złotych.

Wniosek został złożony do programu Ministerstwa Zdrowia „Dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego”.

Mamy nadzieję że złożony wniosek wynikający z potrzeb mieszkańców uzyska akceptację.