W dniu 18.04.2019 r. Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim podpisał Porozumienie z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach o współpracy i organizacji praktyk studenckich na kierunku pielęgniarstwo, którego zadaniem będzie doskonalenie procesów kształcenia i pozyskanie młodej kadry pielęgniarskiej.

Celem porozumienia jest współpraca w zakresie działalności edukacyjnej i kształcenia praktycznego, umożliwiającego realizację praktyk zawodowych na terenie SPZOZ w Mińsku Mazowieckim studentom Uniwersytetu na kierunku pielęgniarstwo. Kształcenie praktyczne stanowi integralną część procesu zapoznania się z funkcjonowaniem naszej instytucji jako potencjalnego miejsca pracy studentów oraz ich przyszłej kariery zawodowej.

Porozumienie