Informujemy, że została podjęta decyzja o utworzeniu Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego (PCZP) przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.

PCZP będzie realizowało świadczenia psychiatryczne dla dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu mińskiego w zakresie opieki stacjonarnej oraz ambulatoryjnej. Asystenci zdrowienia oraz wykwalifikowany personel medyczny PZCP będzie w ramach Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego świadczył usługi wsparcia w chorobie oraz służył pomocą w kierowaniu potrzebujących osób do specjalistów.

W skład PZCP będzie wchodził:

  1. Oddział dzienny psychiatryczny,
  2. Zespół leczenia środowiskowego (domowego),
  3. Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym.

Jesteśmy w trakcie formalizowania całego przedsięwzięcia tak aby PCZP jak najszybciej służyło mieszkańcom naszego powiatu.